Välkommen

Vi är ett företag som inom byggservice vill leverera en helhetslösning med gott slutresultat i linje med dagens gällande branschregler. Vi har bred kompetens inom byggservice, försäkringsreglering samt ett kontaktnät med entreprenörer inom samtliga yrkesområden.

Vi vill leverera god service och kommunikation till våra kunder vilket är en viktigt del för oss i en bra slutprodukt.