Försäkringsreglering

Vi har lång erfarenhet från försäkringsreglering, bland annat inbrott, vattenskador och brandskador.

I försäkringsskadorna presenteras alltid värderingar från kalkylverket MEPS för reglering med försäkringsbolagen.

Hänsynen till dig som är försäkringstagare är vår högsta prioritering. Efter utfört arbete ser vi alltid till att han en gemensam slutsyn av skadan för att säkerställa att allt blivit som ni önskat.

Vi förstår att kunder snabbt vill få hjälp och då av en hantverkare som förstår att man kan vara mer stressad och orolig än vanligt. Den här speciella kompetensen fokuserar vi mycket på.